Art 1.

 

De gegevens in een opgevraagd programma zijn bindend en kunnen enkel gewijzigd worden tenzij

*wijzigingen in deze gegevens duidelijk, door e-mail en voor afsluiten van contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht en deze daar schriftelijk akkord mee gegaan is

*er zich naderhand wijzigingen voordoen als gevolg van een schriftelijk akkoord tussen beide partijen

*de reisorganisator door overmacht en/of problemen in het desbetreffende land het programma moet aanpassen.

 

Art 2.

 

De klant is verplicht zelf te zorgen voor een goede reisverzekering. Ook dient de klant zelf voor eventuele visa te zorgen en voor een geldig paspoort met minimaal 2 lege pagina’s dat tevens nog 6 maanden geldig is na de reis. De klant dient tevens zelf te zorgen voor de nodige vaccinaties voor de reis aanvangt. De reisorganisatie is niet aansprakelijk indien er problemen ontstaan tijdens de reis wanneer de klant niet aan de bovenstaande eisen voldoet. Alle extra kosten indien er problemen ontstaan omdat zij niet aan het bovenstaande voldeed zijn voor de reiziger.

 

Art 3.

 

Boekingen gemaakt via het internet zijn definitieve boekingen en kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Bij eventuele annuleringen gelden de volgende voorwaarden.

*tot 8 weken voor vertrek 40% van de reiskosten (aanbetaling)

*tot 6 weken voor vertrek 50% van de reissom

*tot 2 weken voor vertrek 80 % van de reissom

*tot 1 week voor vertrek 90 % van de reissom

*Voor annulering tot 7 dagenvoorvertrek volledige reissom

 

Art 4.

 

Alle prijzen zoals te vinden op onze website of in samengestelde offertes zijn weergegeven in Amerikaanse Dollars. (USD) of Euro’s (€) .Echter alle betalingen geschieden uitsluitend in Amerikaanse Dollars (USD)..

 

Betalingen van losse excursies zoals wandeltochten, excursies, jungle tochten en andere diensten, kunnen  uitsluitend betaald worden door middel van een storting op een Western Union kantoor via Paypal of met een creditcard (VISA). Alle gegevens voor de betalingen  ontvangt de klant nadat de reservering door reisorganisatie ontvangen is. Alle extra kosten (commissies) die gerekend worden door de betaalmethodes komen voor rekening van de klant.

 

Betalingen van één van de door de reisorganisatie ontworpen reis in opdracht van de klant, kunnen betaald worden dmv een storting via een Western Union kantoor. De extra stortingkosten die  Western Union rekent, komen voor de rekening van de klant. Of de klant maakt een bankoverschrijving naar de Peruaaanse bankrekening van de reisorganisator.

 

Art 5.

 

Indien tijdens de reis blijkt dat door overmacht belangrijke diensten zoals vermeld op het contract niet door kunnen gaan door overmacht zoals bijvoorbeeld stakingen, oorlog,  natuurrampen of andere veiligheids punten dan zal de reisorganisatie alle nodige middelen inschakelen om ervoor te zorgen dat de klant eventueel via een andere route de reis toch kan afmaken. De extra kosten zijn voor de klant. De klant kan deze extra kosten na de reis bij zijn verzekeringsmaatschappij declareren.

 

Art 6.

 

De klant kan ten alle tijde tijdens de reis het contract verbreken indien deze dat wenst in geval van een door hem toe te rekenen omstandigheid. Echter is er geen terug betaling van de al betaalde reissom mogelijk. Dit dient de klant zelf te regelen met de door hem afgesloten reisverzekering.

 

Art 7.

 

De klant is voor 100% aansprakelijk voor de schade, die de reisorganisatie de medewerkers van de reisorganisatie en hotels oplopen door de fout van de klant, alsook indien de betalingsverplichting niet word voldaan. Alle gemaakte kosten dienen aan de reisorganisatie betaald te worden. Met daar bovenop 100 USD aan administratie kosten. Indien er bewezen wordt, door een bevoegde derde (zoals politie e.d.), dat de klant opzettelijk schade heeft berokkend, dan wordt de reis door de reisorganisatie geannuleerd. Er vind dan geen terug betaling plaats aan de door de klant niet genoten resterende dagen. De reisorganisatie trekt zich dan ook volledig terug uit het verantwoordelijkheid gebied.

 

Art 8.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de bagage die zij tijdens de reis meeneemt. De reisorganisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien er tijdens de reis iets met de bagage gebeurd. Ook kan de reisorganisatie niet aansprakelijk gesteld worden indien er tijdens openbaar vervoer reizen iets kwijt/beschadigd raakt.

 

Art 9.

 

Nadat de klant een reservering gemaakt heeft voor één van onze rondreizen of een door in opdracht van de klant ontworpen reis, dient deze 40% van de reissom binnen 7 werkdagen te betalen volgens Art 4. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek betaald te zijn. Bij reis boekingen met een vertrek binnen 8 weken dient het volledige bedrag binnen 7 werkdagen betaald te zijn volgens Art 4.

 

Art 10.

 

De klant kan, voor aanvang van de reis, tot maximaal 4 weken voor aanvang de reis overdragen aan een derde. De extra kosten die hieruit voorvloeien zoals bijvoorbeeld het omboeken van transport tickets zijn voor de klant. Tevens rekent de reisorganisatie 130 USD aan administratie kosten.

 

Art 11.

 

Trail reserveringen vallen niet onder de algemene voorwaarden van Explore Peru Travel. De Trail reserveringen hebben speciale voorwaarden. Zie onderaan deze pagina.

 

Art 12.

 

Vraagt de klant om een wijziging tijdens de reis, dan zal de reisorganisatie alles in staat stellen om de klant daarbij te helpen. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de klant. De eventuele niet genoten excursies/overnachtingen/vervoer e.d. worden niet terug betaald. Alle extra  reservering, annulatie, excursie, transfer, transport en overnachting kosten worden doorberekend aan de klant. Tevens rekent de reisorganisatie voor wijzigingen tijdens de  reis 180 USD extra aan administratie kosten.

 

Art 13.

 

*1 Indien voor de aanvang van de reis blijkt dat een van de wezenlijke punten van het contract niet uitgevoerd kunnen worden door overmacht, dan dient de reisorganisatie de klant zo spoedig mogelijk in te lichten. De reisorganisatie zal altijd met een aangepast voorstel komen. Indien de klant dit voorstel niet accepteert dan kan deze de reis annuleren. Daarvoor brengen wij 100 USD aan administratie kosten in rekening. Indien de klant de wijziging accepteert dan zijn de eventuele extra kosten voor de klant.

 

*2 Indien voor de aanvang van de reis blijkt dat een van de wezenlijke punten van het contract niet uitgevoerd kunnen worden, dan dient de reisorganisatie de klant zo spoedig mogelijk in te lichten. De reisorganisatie zal altijd met een aangepast voorstel komen. Indien de klant dit voorstel niet accepteert dan kan deze de reis kosteloos annuleren. Indien de klant de wijziging accepteert dan zijn de eventuele extra kosten voor de reisorganisatie

 

Art 14.

 

Klachten moeten altijd zo snel mogelijk gemeld worden aan het kantoor van de reisorganisatie.  Na de reis of losse excursie, word een eventuele klacht niet meer in behandeling genomen en heeft de klant ook geen recht op eventuele schade vergoedingen. De klant dient contact op te nemen via de e-mail van de reisorganisatie die zij ontvangt na de boeking. In geval van ernstige problemen kan de klant de 24 uurs hulp dienst opbellen. De klant ontvangt dit telefoonnummer bij de boeking.

 

Art 15.

 

De klant en eventueel familieleden van de klant verklaren voordat de reis aanvangt dat ze de reisorganisatie nooit verantwoordelijk kunnen en zullen houden voor lichamelijk letsel en eventueel dood door het uitvoeren van risico volle sporten zoals, Mountainbiken, raften, abseilen, trekking buggy's en overige. Tijdens de reis, voordat eventuele risico volle excursies worden gestart, is de klant verplicht een vrijwaring formulier in te vullen. Ook voor  eventueel letsel opgelopen na de reis kan de reisorganisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

Art 16.

 

De reisorganisatie mag ten alle tijden de algemene reisvoorwaarden wijzigen zonder daarbij de klant op de hoogte te stellen. Echter indien de klant al reeds een reservering heeft gelden voor deze persoon nog de oude ongewijzigde algemene voorwaarden.

 

Art 17.

 

De klant is verplicht voordat deze de boeking definitief verstuurd, de algemene voorwaarden zoals de reisorganisatie heeft opgesteld, te lezen en daarmee akkoord te gaan. Indien de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan kan de reis niet doorgaan.

 

Art18.

 

Wijzigingen gemaakt door de klant of de reisorganisatie aan een offerte, maakt een offerte ongeldig. Bij elke wijziging dient de reisorganisatie een volledig nieuwe offerte te versturen naar de klant. Met een extensie aan het oude offertenummer.

 

Klant = Persoon die bij Explore Perú Travel een trail, excursie of rondreis heeft gereserveerd

 

De reisorganisatie/reisorganisator = Explore Perú Travel, of een van de agentschappen waarmee zij samenwerken.

 

 

 

 

Laatste update 26-08-2017

 

 

 

 

 

 

Afwijkende voorwaarden Trail boekingen

 

Voor Trail  boekingen gelden er extra speciale voorwaarden.

 • alle trail reserveringen zijn definitief en kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd of geannuleerd nadat de (aan)betaling is gerealiseerd
 • Indien er tijdens de (aan)betaling extra diensten zijn bijgeboekt zoals dragers e.d. dan zullen deze niet worden terug betaald indien de klant besluit te annuleren
 • Indien de klant niet aan de aanbetalingstermijn voldoet, dan zal de reservering worden geannuleerd. Daarbij zullen geen kosten worden gerekend
 • Indien de klant een aanbetaling heeft gerealiseerd en niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de restantbetaling dan zal Explore Peru Travel de trail annuleren. De klant verplicht zich dan dat ondanks het niet voldoen aan de betalingstermijn deze alsnog binnen 14 dagen na het verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn het restant bedrag stort op onze Peruaanse bankrekening of een contante betaling op 1 van onze kantoren. Bij het niet nakomen van deze verplichte restantbetaling zullen wij een deurwaarder inschakelen.
 • Indien er verschillende klanten 1 reservering realiseren dan zijn al deze klanten verplicht het totale restant bedrag contant op 1 van onze kantoren te voldoen. Mochten er 1 of meerdere personen van 1 reservering annuleren dan zijn de overgebleven klanten verplicht het restantbedrag van de annulerende persoon op zich te nemen. Indien deze klanten dit weigeren zal Explore Peru Travel de totale reservering annuleren, zonder teruggaaf van de aanbetaling maar met de verplichting van de restantbetaling
 • De aanbetaling is 60% van het totaal bedrag + 100% van eventuele extra's en dient binnen 48 uur nadat de factuur is verstuurd voldaan te worden d.m.v. een online betaling via Paypal, Western Union of Visa creditcard. 
 • De restantbetaling is 40% van het totaalbedrag en kan uitsluitend in Cusco op ons kantoor gelegen op Calle Garcilazo 210 int 201 contant in amerikaanse dollars worden voldaan. U kunt de restantbetaling niet in Soles of Euros betalen en niet met een creditcard. Uitsluitend contante betalingen zullen worden geaccepteerd op het vermelde kantoor. De restantbetalingen dienen uiterlijk 2 dagen voor vertrek voldaan te worden mits anders op papier overeengekomen.

 

 

 • Indien u heeft aangegeven dat u een ISIC studentenkaart heeft dan heeft u recht op korting. U dient een kleuren kopie op te sturen tezamen met uw paspoort. Zodra er een trail begint dient u originele paspoort en originele ISIC studentenkaart te tonen. Indien u geen ISIC studentenkaart kan tonen bij de start van de trail zal u niet worden toegelaten. U zult geen teruggave ontvangen van de betaling
 • Indien de klant een trail reserveerd en na de reservering het paspoort vernieuwd dan is deze verplicht ons een kopie op te sturen tenminste 14 dagen voor vertrek van het nieuwe paspoort. Tevens dient de klant het oude paspoort mee te nemen op de trail tezamen met het nieuwe paspoort
 • Explore Peru Travel rekend 25 amerikaanse dollars wijzigingskosten indien de klant na de aanbetaling het paspoort vernieuwd. Deze kosten zullen worden opgeteld bij de restantbetaling. Indien de klant deze kosten niet betaald, dan zal Explore Peru Travel de reservering annuleren zonder teruggaaf van de aanbetaling en is de klant verplicht alsnog de restant betaling te voldoen.
 • Indien de klant klachten heeft over onze diensten tijdens de trail dan is hij verplicht deze te melden aan de gids om te zoeken naar een oplossing. Kan deze oplossing niet tijdens de trail worden gevonden dan kan de klant na de trail op kantoor zoeken tezamen met een medewerker na een oplossing. Indien de klant na de trail een klacht indient bij Explore Peru Travel zonder daarbij eerst de gids tijdens de trail te hebben geinformeerd dan zal deze klacht niet in behandeling worden genomen. De klant zal geen juridische stappen kunnen ondernemen indien een klacht niet wordt behandeld
 • De klant is verplicht bij de reservering aan te geven of deze speciale maaltijd wensen heeft
 • Nadat de klant een reservering heeft gemaakt, bent u verplicht een kopie van uw paspoort naar ons op te sturen. U mag daarbij het BSN nummer afdekken

 

De Algemene reisvoorwaarden van Explore Peru Travel zijn niet van toepassing op Trails. 

 

De speciale voorwaarden kunnen zonder bericht door Explore Peru Travel worden aangepast.

 

 

Print de Algemene voorwaarden.